Aktualności - UG Wapno http://www.wapno.pl/rss/aktualnosci.xml Konferencja 26 września 2018r. Godz. 18.00 (sala sesyjna Urzędu Gminy) <p><strong>PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Resort Środowiska zachęca mieszkańców Polski do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza.</strong></p> <p style="text-align: justify;">W ramach rządowego programu Czyste Powietrze został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków.</p> <p style="text-align: justify;">Program priorytetowy koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności finansowe. Zyska na tym również stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.</p> <p style="text-align: justify;">Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na <strong>ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko - emisyjnego kotła grzewczego</strong>.</p> <p><strong>Spotkania w każdej gminie w Polsce</strong></p> <p style="text-align: justify;">W związku zakończeniem prac nad program priorytetowym, resort środowiska przygotował cykl spotkań mających charakter edukacyjny i informacyjny, składający się z trzech bloków tematycznych. Pierwszy mówi o edukacji ekologicznej, rozwija definicje zanieczyszczeń powietrza, wysokiej i niskiej emisji spalin oraz smogu, mówi o skutkach wpływu zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie. Cześć druga informuje o możliwości uzyskania dofinansowania z programu priorytetowego Czyste Powietrze. W trzeciej dowiemy się jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację domu.</p> <p>                       </p> <p>Zapraszamy Mieszkańców na spotkanie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Ochrony Środowiska (Resort Środowiska)</p> 2018-09-17T07:09:02+02:00 pl http://www.wapno.pl/aktualnosci/konferencja-w-wapnie-26-wrzesnia-2018r-godz-18oo-sala-sesyjna-urzedu-gminy.html http://www.wapno.pl/aktualnosci/susza-pomoc-dla-rolnikow.html http://www.wapno.pl/files/news/641-akt.jpg Susza - pomoc dla rolników Susza - pomoc dla rolników <p style="text-align: center;">Urząd Gminy Wapno informuje,</p> <p style="text-align: center;">że na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa</p> <p style="text-align: center;">www.armir.gov.pl </p> <p style="text-align: center;">dostępne są wnioski o przyznanie pomocy rolnikom,</p> <p style="text-align: center;">których uprawy ucierpiały w skutek tegorocznej suszy.</p> <p style="text-align: center;">Protokoły z oszacowanymi stratami w uprawach spowodowanymi suszą,</p> <p style="text-align: center;">które są niezbędne do złożenia wniosku,</p> <p style="text-align: center;">sukcesywnie wracają z Wielkopolskiego Urządu Wojewódzkiego</p> <p style="text-align: center;">i przekazywane są producentom rolnym.</p> 2018-09-14T20:05:00+02:00 pl http://www.wapno.pl/aktualnosci/susza-pomoc-dla-rolnikow.html http://www.wapno.pl/aktualnosci/gaz-w-gminie.html http://www.wapno.pl/files/news/640-akt.jpg Gaz w gminie Gaz w gminie <p style="text-align: justify;">Rozpoczął się pierwszy etap gazyfikacji w gminie Wapno. Wykonawcą tej inwestycji jest firma Blue Gaz Sp. z o.o. z Krakowa przy współpracy z Urzędem Gminy w Wapnie. Aktualnie trwają prace mające na celu posadowienie zbiorników do gazu oraz rozprowadzenie linii grzewczej dla pierwszych obiektów ogrzewanych gazem już od sezonu 2018/2019. Tymi obiektami będą, póki co budynki Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wapnie. Kolejny etap prac przewidziany jest na lata 2019/2020. Skroplony gaz ziemny, to ekonomiczna i ekologiczna alternatywa do pozostałych źródeł energii. W procesie spalania gazu nie tworzą się stałe odpady i powstaje 250 razy mniej pyłów, niż podczas spalania węgla, co w świetle istniejącej ustawy antysmogowej ma kolosalne znaczenie dla środowiska. Skroplony gaz LNG jest paliwem w pełni kontrolowanym, umożliwiającym planowanie kosztów i precyzyjne zużycie, a tym samym daje możliwość obniżenia tych kosztów. Nie ma potrzeby magazynowania tego paliwa, wnoszenia jednorazowych opłat za jego zakup. Są one pobierane dopiero po zużyciu, zgodnie z odczytem licznika. Stosowany w tej technologii kocioł gazowy jest bezobsługowy (nie potrzeba zatrudniać palaczy) i nie wymaga też utylizacji odpadów.</p> 2018-09-10T10:26:04+02:00 pl http://www.wapno.pl/aktualnosci/gaz-w-gminie.html http://www.wapno.pl/aktualnosci/chodnik-przy-cmentarzu-w-wapnie.html http://www.wapno.pl/files/news/638-akt.jpg Chodnik przy cmentarzu w Wapnie Chodnik przy cmentarzu w Wapnie <p style="text-align: justify;">Około 15 września br. rozpocznie się budowa chodnika przy cmentarzu parafialnym w Wapnie, strona lewa patrząc od Wapna, przy drodze powiatowej 1580P. Odcinek będzie liczył 134 mb., a całkowity koszt tego zadania zamknie się kwotą ok. 65.000 zł. Starostwo Powiatowe w Wągrowcu (przy współpracy z Urzędem Gminy w Wapnie, który zasilił to zadanie kwotą 15.000 zł.) w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem „procedury odwróconej” – art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp. wybrało najkorzystniejszą ofertę, którą przedstawiła Firma Drogowa „ANDAR” s.c.  z Gniezna. Termin zakończenia prac przewidziany jest na 30 września br.</p> 2018-09-10T10:21:03+02:00 pl http://www.wapno.pl/aktualnosci/chodnik-przy-cmentarzu-w-wapnie.html http://www.wapno.pl/aktualnosci/niepubliczny-punkt-przedszkolny-w-wapnie.html http://www.wapno.pl/files/news/639-akt.jpg Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Wapnie Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Wapnie <p style="text-align: justify;">W Wapnie został oddany do użytkowania nowy oddział przedszkolny w ramach projektu "Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Wapno" (RPWP.08.01.01-30-0130/17), realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna.</p> <p>Projekt jest realizowany przy współpracy Centrum Kompetencji Sp. j. w Poznaniu z Gminą Wapno.  </p> <p style="text-align: justify;">Celem głównym projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie wiejskiej Gminy Wapno<strong> </strong>poprzez utworzenie jednego nowego oddziału w ramach nowo powstałego<strong> </strong>Niepublicznego Przedszkola - 25 miejsc dla 25 dzieci (11K/14M) 3-4 letnich<strong> </strong>(wszystkie dzieci zamieszkałe na terenie województwa wielkopolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego - Gmina Wapno) a także podnoszenie kwalifikacji 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie pedagogiki specjalnej. Cel główny projektu ma zostać osiągnięty w okresie do 31.07.2019 roku. Ma on zostać osiągnięty poprzez zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Wapno, poprzez adaptację pomieszczeń w istniejącym budynku Przedszkola Publicznego prowadzonego przez Samorząd w Wapnie przy ul. Solnej 20<strong> </strong>(co już nastąpiło<strong>)</strong> pod potrzeby 25 dzieci w wieku 3-4 lat.</p> <p style="text-align: justify;">W ramach bieżącego funkcjonowania odbywać się będą zajęcia korekcyjno-ruchowe, logopedyczne, umuzykalniająco-rytmiczne oraz z języka angielskiego. W ciągu dnia dzieci zapewnione będą miały <strong>wyżywienie</strong> przygotowywane w kuchni Publicznego Przedszkola.</p> <p>Wsparcie w ramach projektu jest całkowicie bezpłatne (<strong>rodzice nie ponoszą żadnych kosztów</strong>).</p> 2018-09-10T10:23:41+02:00 pl http://www.wapno.pl/aktualnosci/niepubliczny-punkt-przedszkolny-w-wapnie.html http://www.wapno.pl/aktualnosci/chodnik-w-stolezynie-kontynuacja.html http://www.wapno.pl/files/news/637-akt.jpg Chodnik w Stołężynie, kontynuacja Chodnik w Stołężynie, kontynuacja <p style="text-align: justify;">Rozpoczął się kolejny etap budowy chodnika w Stołężynie przy drodze powiatowej nr 1580P. Obecnie budowany odcinek będzie liczył 136 mb., a całkowity koszt tego zadania zamknie się kwotą ok. 65.000 zł. Starostwo Powiatowe w Wągrowcu (przy współpracy z Urzędem Gminy w Wapnie, który zasilił to zadanie kwotą 15.000 zł.) w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem „procedury odwróconej” – art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp. wybrało najkorzystniejszą ofertę, którą przedstawiła Firma Drogowa „ANDAR” s.c. z Gniezna. Termin zakończenia prac przewidziany jest na 15 września br.</p> 2018-09-10T10:18:41+02:00 pl http://www.wapno.pl/aktualnosci/chodnik-w-stolezynie-kontynuacja.html Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy <p>Komunikat w załączniku</p> <p><a href="/files/file/Scan0032.pdf" target="_blank"><img src="/files/image/PDF.png" alt="" width="60" height="60" /></a></p> 2018-09-10T07:32:38+02:00 pl http://www.wapno.pl/aktualnosci/636-komunikat-prezesa-krajowej-izby-kominiarzy.html Grunty pod instalacje fotowoltaiczne <p>Poszukujemy do wydzierżawienia grunty - działki pod instalacje fotowoltaiczne.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Spełniać powinny one niżej wymienione kryteria:</span></strong></p> <p>1/. Bonitacja; tylko kl. VI , V , IV  .</p> <p>2/. Powierzchnia; minimum 2 ha i powyżej - bez ograniczeń .</p> <p>3/. Teren w miarę płaski .</p> <p>4/. Działka powinna być w kształcie zbliżonym do kwadratu .</p> <p>5/. Działki znajdujące się na stokach muszą być w kierunku południowym .</p> <p>6/. Teren winien być nie zalewowy i nie bagnisty - bez zadrzewień .</p> <p>7/. Położenie poza obszarami NATURA 2000 .</p> <p>8/. Wymagana jest linia średniego napięcia, najlepiej jak przebiega przez/lub na granicy działki .</p> <p> </p> <p>Umowa dzierżawy podpisywana jest na okres 29 lat .</p> <p>Zapewniamy korzystne warunki dzierżawy .</p> <p>Wysokość czynszu dzierżawnego ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od położenia, wielkości i odległości do linii średniego napięcia .</p> <p> </p> <p>Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu .</p> <p> </p> <p align="center"><strong>KONTAKT</strong></p> <p align="center">Kazimierz Sobolewski - Menedżer OZE</p> <p align="center">Energy Group DRF sp. z o.o</p> <p align="center">Warszawa - ul. Hoża 86</p> <p align="center">e-mail:szczecinek.biuro@interia.pl</p> <p align="center">tel. 692 551 862</p> 2018-09-05T10:48:43+02:00 pl http://www.wapno.pl/aktualnosci/grunty-pod-instalacje-fotowoltaiczne.html Stypendium szkolne w roku szkolnym 2018/2019 <p style="text-align: justify;">Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wapno znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.</p> <p>Termin składania wniosków: <strong>od 1 do 15 września 2018 r.</strong>,</p> <p>a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych: od 1 września do 15 października 2018 r.</p> <p style="text-align: justify;">Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Wapno, ul. Solna 1/3, pok. nr 11. Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty: <strong>514,00 zł</strong>.</p> <p style="text-align: justify;">Od 1 października 2018 roku następuje zmiana kryterium dochodowego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej próg dochodowy będzie wynosił <strong>528,00 zł</strong>.</p> <p style="text-align: justify;">Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. <strong>z sierpnia 2018</strong> r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Urzędzie Gminy Wapno tych dokumentów. Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca br. do końca okresu na jaki świadczenie przyznano. W związku z tym można gromadzić rachunki do rozliczenia stypendium już od lipca 2018 r. Wyjątkiem jest przypadek przyznania stypendium na okres krótszy niż rok szkolny uwzględnia się wtedy rachunki za okres przyznania świadczenia.</p> <p>Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy:</p> <p>-od września do grudnia 2018 r. - rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić, wypłata powinna nastąpić do 20 grudnia 2018 r.;</p> <p>-od stycznia do czerwca 2019 r. – wypłata powinna nastąpić do 30 czerwca 2019 r.</p> <p>Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego udziela Urząd Gminy Wapno, ul. Solna 1/3, pokój nr 11.</p> <p>Wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy Wapno (Sekretariat i pokój nr 11) lub poniżej.</p> <p><a href="/files/file/wniosek-o-stypendium.docx" target="_blank"><img src="/files/image/Word.png" alt="" width="60" height="60" /></a></p> <p>Wniosek</p> <p><a href="/files/file/zalaczniki-do-wniosku.docx" target="_blank"><img src="/files/image/Word.png" alt="" width="60" height="60" /></a></p> <p>Załącznik do wniosku</p> <p><a href="/files/file/Katalog-wydatkow.docx" target="_blank"><img src="/files/image/Word.png" alt="" width="60" height="60" /></a></p> <p>Katalog wydatków</p> 2018-09-04T07:33:10+02:00 pl http://www.wapno.pl/aktualnosci/stypendium-szkolne-w-roku-szkolnym-20182019.html Dzień Otwarty 09.09.2018r. od godz. 14:00 <p>Dzień Otwarty w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowe - Toniszewo - Kopaszyn</p> <p>09.09.2018r. od godziny 14:00</p> <p>W programie:</p> <ul> <li>Rozstrzygnięcie i nagrodzenie uczestników konkursu: "Aluminiowa Góra Puszek"</li> <li>Konkursy z nagrodami</li> <li>Darmowy poczęstunek</li> <li>Inne liczne atrakcje</li> </ul> 2018-09-04T07:27:44+02:00 pl http://www.wapno.pl/aktualnosci/dzien-otwarty-09092018r-od-godz-1400.html