Aktualności - UG Wapno http://www.wapno.pl/rss/aktualnosci.xml Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego <p>Tomasz Zmudziński</p> <p>……………………………………………….</p> <p>imię i nazwisko urzędnika wyb.</p> <p> </p> <p>                Wapno</p> <p>………………………………………………..</p> <p>                  gmina</p> <p> </p> <p> </p> <p>                Wykaz dyżurów w/s przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych</p> <p> </p> <p> </p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="38"> <p align="center">Lp.</p> </td> <td width="318"> <p align="center">Data</p> </td> <td width="183"> <p align="center">Godzina</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="38"> <p>1.</p> </td> <td valign="top" width="318"> <p align="center">24 kwietnia 2019 r.</p> </td> <td valign="top" width="183"> <p align="center">15.00 – 19.00</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="38"> <p>2.</p> </td> <td valign="top" width="318"> <p align="center">25 kwietnia 2019 r.</p> </td> <td valign="top" width="183"> <p align="center">15.00 – 19.00</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="38"> <p>3.</p> </td> <td valign="top" width="318"> <p align="center">26 kwietnia 2019 r.</p> </td> <td valign="top" width="183"> <p align="center">15.00 – 19.00</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>W pozostałych dniach zgłoszenia będą przyjmowane przez pracownika Urzędu Gminy Wapno w godzinach pracy Urzędu.</p> 2019-04-23T15:23:56+02:00 pl http://www.wapno.pl/aktualnosci/harmonogram-dyzurow-urzednika-wyborczego.html Informacja dla rolników <p class="Style7" style="text-align: left;" align="right">Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej, wykonując ustawowy obowiązek sporządzania analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji rolnej i przedstawiania ich organom samorządu terytorialnego, informuje o groźbie uszkodzenia upraw rolnych przez przymrozki, które w ostatnich dniach wystąpiły w Wielkopolsce.</p> <p class="Style10" style="text-align: left;">Zwracamy się więc o poinformowanie rolników gospodarujących na terenie Państwa gminy o możliwości ubiegania się o pomoc państwa w przypadku wystąpienia szkód wywołanych tą klęską i prosimy o niezwłoczne uruchomienie komisji, aby opóźnienia w oszacowaniu szkód nie blokowały rolnikom możliwości jak najszybszego dokonania przesiewów. Zlikwidowanie uszkodzonej plantacji przed oszacowaniem szkody uniemożliwia bowiem rolnikowi ubieganie się o jakąkolwiek pomoc, gdyż komisja nie posiada podstaw do sporządzenia protokołu.</p> <p class="Style7" style="text-align: left;">Zwracamy także uwagę, że w przypadku szkód w uprawach spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, które wystąpiły przed 20 maja, wymagających zaorania lub ponownego obsiewu, poziom szkód w uprawach ustala się uwzględniając szacunki strat określone przez komisję, jednak nie wyżej niż 50% plonu (w tym przypadku do wyliczenia wysokości szkód nie uwzględnia się plonów roślin które zostały zasiane po zlikwidowanych uprawach). Powyższa zasada nie dotyczy szkód w owocach.</p> 2019-04-23T11:55:15+02:00 pl http://www.wapno.pl/aktualnosci/informacja-dla-rolnikow.html http://www.wapno.pl/aktualnosci/737-zyczenia-wielkanocne.html http://www.wapno.pl/files/news/737-akt.jpg Życzenia Wielkanocne Życzenia Wielkanocne <p style="text-align: center;" align="left">Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,  </p> <p style="text-align: center;" align="left">pełnych wiary, nadziei i miłości. </p> <p style="text-align: center;" align="left">Radosnego, wiosennego nastroju,  </p> <p style="text-align: center;" align="left">serdecznych spotkań w gronie rodziny  </p> <p style="text-align: center;" align="left">i wśród przyjaciół  </p> <p style="text-align: justify;">                                                            oraz wesołego Alleluja życzą:</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Przewodniczący Rady Gminy Wapno                                                                             Wójt Gminy Wapno</p> <p style="text-align: justify;">   Radosław Piechowiak                                                                                                     Maciej Kędzierski</p> 2019-04-17T09:06:27+02:00 pl http://www.wapno.pl/aktualnosci/737-zyczenia-wielkanocne.html http://www.wapno.pl/aktualnosci/8e6a0e08b139a78a2826113c7de911ce.html http://www.wapno.pl/files/news/736-akt.jpg Badanie mammograficzne Badanie mammograficzne <p style="text-align: justify;">Badanie jest bezpłatne dla Pań w wieku 50-69 lat, które w ciągu 24 m-cy nie miały przeprowadzonego profilaktycznego badania mammograficznego na koszt NFZ.</p> <p style="text-align: justify;">Wystrczy przynieść ze sobą numer PESEL.</p> <p style="text-align: justify;">Istnieje również możliwość wykonania badania odpłatnie w cenie 100 zł.</p> <p style="text-align: justify;">Przerwa w badaniach: 13:00-14:00</p> <p style="text-align: justify;">Czekamy na Ciebie: w Wapnie</p> <p style="text-align: justify;"><strong>22 maja 2019 roku przy Remizie Strażackiej ul. Solna 1</strong></p> <p style="text-align: justify;">Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku  8.00-16.00 pod nr tel. :</p> <p style="text-align: justify;">(68) 452 77 96,</p> <p style="text-align: justify;">(68) 452 77 17,</p> <p style="text-align: justify;">605 596 655,</p> <p style="text-align: justify;">605 598 077</p> 2019-04-17T07:41:52+02:00 pl http://www.wapno.pl/aktualnosci/8e6a0e08b139a78a2826113c7de911ce.html Materiały do Biuletynu Gminnego <p style="text-align: justify;">Urząd Gminy Wapno informuje, że materiały do Biuletynu Gminnego należy wysłać na skrzynkę mailowa Urzędu Gminy wapno@wokiss.pl do końca miesiąca. Zdjęcia tylko w formacie jpg lub png.</p> 2019-04-16T14:53:33+02:00 pl http://www.wapno.pl/aktualnosci/materialy-do-biuletynu-gminnego.html http://www.wapno.pl/aktualnosci/przetarg-na-sprzedaz-dzialek-rusiec.html http://www.wapno.pl/files/news/670-akt.jpg Przetarg na sprzedaż działek - Rusiec Przetarg na sprzedaż działek - Rusiec <p align="center"><strong>WÓJT GMINY WAPNO</strong></p> <p> </p> <p align="center"><strong>informuje, że dnia 30 kwietnia 2019 r. odbędzie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną w Ruścu.<br /></strong></p> <p align="center"><strong> <br /></strong></p> <table style="width: 434px; height: 176px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="64"> <p>Księga wieczysta</p> </td> <td valign="top" width="47"> <p>Oznaczenie nieruchomości</p> </td> <td valign="top" width="57"> <p>Powierzchnia w [ha]</p> </td> <td valign="top" width="76"> <p>Cena wywoławcza [zł]</p> </td> <td valign="top" width="76"> <p>Wadium [zł]</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="64"> <p>PO1B/00025095/3</p> </td> <td valign="top" width="47"> <p align="center">Dz. nr 4/7</p> </td> <td valign="top" width="57"> <p align="center">0,0811</p> </td> <td valign="top" width="76"> <p align="center">14 500,00</p> </td> <td valign="top" width="76"> <p align="center">1 450,00</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="64"> <p>PO1B/00025095/3</p> </td> <td valign="top" width="47"> <p align="center">Dz. nr 4/8</p> </td> <td valign="top" width="57"> <p align="center">0,0870</p> </td> <td valign="top" width="76"> <p align="center">15 500,00</p> </td> <td valign="top" width="76"> <p align="center">1 550,00</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="64"> <p>PO1B/00025095/3</p> </td> <td valign="top" width="47"> <p align="center">Dz. nr 4/9</p> </td> <td valign="top" width="57"> <p align="center">0,1185</p> </td> <td valign="top" width="76"> <p align="center">20 900,00</p> </td> <td valign="top" width="76"> <p align="center">2 090,00</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną netto. Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.<strong></strong></p> <p><strong>Przetarg odbędzie się 30 kwietnia 2019 roku (wtorek) w Sali nr 7 Urzędu Gminy Wapno przy ul. Solnej 1/3. </strong></p> <p><strong>Rozpoczęcie przetargu: </strong></p> <p><strong>1. działka nr 4/7 -  godz. 11:00, </strong></p> <p><strong>2. działka nr 4/8 –</strong><strong> godz. 11:30, </strong></p> <p><strong>3. działka nr 4/9 – godz. 12:00.</strong></p> <p><strong></strong>W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wymagane wadium w terminie do dnia <strong>26 kwietnia 2019 r. </strong>przelewem na niżej podane konto Gminy Wapno: <strong>PBS Wągrowiec O/Damasławek Nr rachunku 80 8959 0001 4200 2987 2000 0010</strong><strong> (w tytule należy wpisać nr. działek). </strong>Wadium musi być wpłacone osobno na każdą działkę.</p> <p>Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na w/w rachunek.</p> <p>Działki położone są w bliskiej odległości od mediów (prąd, woda, telefon).</p> <p>Wszelkie informacje o przetargu dostępne są na srotnie www.bip.wapno.pl i na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.</p> <p style="text-align: left;">                                                                                                                                      Wójt Gminy Wapno</p> <p style="text-align: left;">                                                                                                                                     /-/ Maciej Kędzierski</p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/PART_1554370921789.jpeg" alt="" width="600" height="450" /></p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/PART_1554370945518.jpeg" alt="" width="600" height="450" /></p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/PART_1554370961220.jpeg" alt="" width="600" height="450" /></p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/PART_1554370972879.jpeg" alt="" width="600" height="450" /></p> 2018-11-23T09:29:42+01:00 pl http://www.wapno.pl/aktualnosci/przetarg-na-sprzedaz-dzialek-rusiec.html http://www.wapno.pl/aktualnosci/734-plebiscyty-glosu-wagrowieckiego.html http://www.wapno.pl/files/news/734-akt.jpg Plebiscyty Głosu Wągrowieckiego Plebiscyty Głosu Wągrowieckiego <p>Rusza kolejna edycja plebiscytu "Rycerz Floriana". Szczegóły znajdziemy na stronie  <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.gloswagrowiecki.pl/home/konkursy-plebiscyty/konkurs/14838-rycerz-floriana-2018" target="_blank">http://www.gloswagrowiecki.pl/home/konkursy-plebiscyty/konkurs/14838-rycerz-floriana-2018</a></p> <p>Ogłoszenie wyników nastapi 4 maja podczas festynu strażackiego w Skokach.</p> 2019-04-15T14:07:38+02:00 pl http://www.wapno.pl/aktualnosci/734-plebiscyty-glosu-wagrowieckiego.html Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia do Przedszkola <div style="text-align: justify;">Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do Przedszkola Publicznego prowadzonego przez Samorząd w Wapnie na rok szkolny 2019/2020 - rodzice składają oświadczenie potwierdzające do 21 kwietnia 2019r.</div> <div style="text-align: justify;">Niezłożenie oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z zapisu dziecka do przedszkola.</div> <div style="text-align: justify;">Wzór oświadczenia do pobrania na stronie Urzędu Gminy lub biurze przedszkola.</div> <div style="text-align: justify;"><a href="/files/file/oswiadczenie.doc" target="_blank"><img src="/files/image/Word.png" alt="" width="60" height="60" /></a></div> <div style="text-align: justify;">Oświadczenie potwierdzenia woli przyjecia</div> <div> </div> 2019-04-12T13:21:21+02:00 pl http://www.wapno.pl/aktualnosci/oswiadczenie-potwierdzenia-woli-przyjecia.html Informacj szkoły odnośnie strajku nauczycieli <p>Drodzy Rodzice,</p> <p style="text-align: justify;">mając na uwadze brak porozumienia strony związkowej ze stroną rządową  oraz w związku z planowaną od 8 kwietnia 2019 r. akcją strajkową również w naszej szkole informuję, że:</p> <p style="text-align: justify;">1. W przypadku rozpoczęcia akcji strajkowej Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Wapnie w miarę możliwości zapewni uczniom, którzy przybędą w tych dniach do szkoły, opiekę (zajęcia świetlicowe lub sportowe). Ewentualne szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy w dniach strajku będą na bieżąco przekazywane rodzicom za pomocą systemu dziennika elektronicznego oraz będą ogłaszane na profilu FB i stronie internetowej Szkoły. W dniu 08-04-2019 r. poranny dowóz obywał się będzie zgodnie z planem. Natomiast odwóz wszystkich uczniów (wraz z Przedszkolem) <strong>rozpocznie się o godz. 12:45 w kierunku Stołężyna, Ruśca a następnie Srebrnej Góry. </strong>O dowozach w dniu 09-04-2019 (wtorek) poinformujemy w poniedziałek (w zależności od ilości dowożonych uczniów). Rodzice uczniów, którzy będą wymagać opieki do godz. 15:00 zmuszeni będą odebrać uczniów osobiście.</p> <p style="text-align: justify;">2. Jeżeli akcja strajkowa nie zakończy się do dnia 10 kwietnia, dyrekcja szkoły uczyni wszystko co w jej mocy, aby przeprowadzić egzamin gimnazjalny oraz rozpoczynający się 15 kwietnia egzamin ósmoklasisty. W tych dniach uczniowie zostaną dowiezieni do szkoły na egzamin w godz. od 7:30 do 8:20 – o szczegółach poinformujemy na stronach internetowych.</p> <p style="text-align: justify;">Za powstałe utrudnienia, w imieniu nauczycieli oaz własnym – przepraszam i proszę o wyrozumiałość. W razie wszelkich wątpliwości – prosimy o kontakt telefoniczny (67 26 11 011 lub 503 429 600) lub e-mailowy.</p> <p>                                                                </p> <p>                                                                                                                            Dyrektor SP w Wapnie</p> 2019-04-05T13:29:37+02:00 pl http://www.wapno.pl/aktualnosci/informacj-szkoly-odnosnie-strajku-nauczycieli.html Informacja dla Rodziców-strajk nauczycieli <p class="Style2" style="text-align: center;" align="right"> </p> <p class="Style2" style="text-align: center;" align="right"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Informacja Wielkopolskiego Kuratora Oświaty skierowana do Rodziców</strong></span></p> <p class="Style3"> </p> <p class="Style3"> </p> <p class="Style3">Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).</p> <p class="Style3" align="left">Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).</p> <p class="Style3">W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.</p> <p class="Style3">Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły; tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno - wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.</p> <p class="Style3">Dyrektor jest odpowiedzialny za powiadomienie rodziców o sposobie i miejscu zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w czasie strajku, w tym wskazanie innych miejsc opieki zorganizowanych przez organ prowadzący (5).</p> <p class="Style3" align="left"> </p> <p class="Style3" align="left"> </p> <p class="Style3" align="left">Podstawa prawna:</p> <p class="Style4">(1)       Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Natodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i</p> <p class="Style4" align="left">(2)       Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 t. poz. 967, z późn, zm.).</p> <p class="Style4">(3)       §18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).</p> <p class="Style4">(4)       Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz. U z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkól i placówek (Dz.U. z 2017 (. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkól (Dz.U. z 2017 t. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z, dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U, <sub>2</sub> 2012 r. poz, 204).</p> <p class="Style4">(5)       Art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).</p> 2019-04-05T11:01:42+02:00 pl http://www.wapno.pl/aktualnosci/informacja-dla-rodzicow-strajk-nauczcieli.html